ADVOCAAT

Mr. ing. J.E.A. (Janneke) Hendrix

Janneke studeerde Nederlands recht aan de universiteit Maastricht. Voorafgaand aan haar rechtenstudie heeft zij Technische Bedrijfskunde gestudeerd in Eindhoven. In maart 2011 werd zij beëdigd en sindsdien is Janneke werkzaam in de advocatuur. Naast haar werk als advocaat is zij docent Recht bij De juridische academie – HBO rechten bij Zuyd Hogeschool te Sittard, waar ze met name les geeft aan de derdejaars- en vierdejaarsstudenten. Voordat zij zich in 2016 aan RPH Advocaten verbond, heeft zij als advocaat werkervaring opgedaan bij een tweetal andere middelgrote Limburgse advocatenkantoren.

Janneke houdt zich met name bezig met het personen- en familierecht. Ze heeft zich toegelegd op het verbintenissen- en goederenrecht in het algemeen, en heeft daarnaast, mede gezien haar technische vooropleiding, een interesse voor de privaatrechtelijke kant van het bouwrecht, het burenrecht en non-conformiteit bij onroerende zaken. Door haar technische achtergrond is zij bij uitstek uw sparringpartner in dergelijke geschillen.

ADVOCAAT - MR. DRS. P.M.H. (PAUL) CRUTS BS test

Paul studeerde af in Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht in 1992, vervolgde zijn opleiding met de post-doctorale leergang bedrijfskunde 1996 en studeerde af aan de Hogeschool Amsterdam als Bachelor Financial Planning in 2008.

Na een dienstverband bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg als bedrijfsadviseur, zette Paul zijn carrière voort in de bancaire sector als bankdirecteur en financieel adviseur voor particulieren en ondernemingen. Na een eervol afscheid van de bancaire sector is hij per 28 februari 2009 beëdigd als advocaat.

Paul heeft naast de universitaire studie Nederlands Recht eveneens de studie Bedrijfskunde en de studie Financieel Planner genoten. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring opgedaan in adviserende functies met de nadruk op de juridische- en financiële aandachtspunten voor particulieren en ondernemingen.

Gelet op zijn brede ervaring en opleiding voert Paul een rechtspraktijk, waarbij hij de nadruk legt op de regelgeving rondom gezin, ondernemen, werken en financiën. U kunt bij hem terecht voor een eerlijk en objectief advies, alsook gedegen rechtsbijstand als u in een procedure verwikkeld raakt.

Vanaf zijn 9e levensjaar is Paul fervent beoefenaar van de paardensport. Daarom is hij bij uitstek de geschikte sparringpartner in “hippische” zaken, waarmee zaken worden bedoeld waarin het om paarden gaat.